sjung solo

Sjung solo

Här är ett underbart tillfälle för Dig som sjungit tidigare och vill träna upp Din säkerhet i att framträda. Vi jobbar med Ditt uttryck i sången, hittar verktyg att bli säkrare och få en stabil sångröst, allt med lusten och sång-glädjen som utgångspunkt. 

Du tar med en eller två sånger som Du vill jobba med under dagen, genre och stil väljer Du själv men utgå från det Du tycker om. 

  • Tid:                                      12 november 13.00-16.30 
  • Kostnad:                            625 kr inkl. fika
  • Deltagarantal:                 5-12
  • Kursledare:                       Caroline Ericsson Welin
  • Anmälan:                           caroline@sangverkstan.se    eller 0706-97 59 79

Är du redo att förverkliga din dröm?

Scroll to Top